Przetargi

Projekt

 

Klub Malucha Bajkowy Świat w Śremie realizuje projekt pn. "Wsparcie młodych rodziców powracających na rynek pracy", współfinansowany przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w oparciu o umowę nr RPWP.06.04.01-30-055/15-00.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 567 158,25 zł

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej na rynku pracy 40 osób wyłączonych z tego rynku w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Projekt skierowany jest do 40 beneficjentów, będących opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat, uczęszczających do żłobka w Zbrudzewie, spełniajacych jednocześnie jedno z następujących kryteriów:

1) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3

2) osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę lub zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach projektu zachęcamy do kontaktu.

Wracaj

2013 © Bajkowy Świat - Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Studio Reklamy INDESINA